Instal·lacions

El centre disposa de les instal·lacions següents:

Biblioteca

Aula de música
Aula de dibuix
Laboratori de Biologia i Geologia
Laboratori de Química
Laboratori de Física
Dues aules d'informática equipades amb amb 15 ordinadors i un projector
Aules de suport intensiu

Gimnàs
Camps de futbol i bàsquet.
Frontó.

Projectors i ordinadors portàtils
Pissarres digitals

Catalan English Finnish French Greek Italian Norwegian Polish Spanish